Вартість громадянсько-політичних прав людини в Кам’янському або «авторитет органів місцевого самоврядування»

Ось так в Кам’янському криміналізовані клани у «представницьких органах місцевого самоврядування» намагаються «переконувати у власній привілейованості» свого статусу «володарів» майна та ресурсів (також і фінансів, і бюджету), які є власністю територіальної громади, та кримінальну властивість збагачуватись саме використовуючи  територіальну громаду і її майно та ресурси, природні, соціо-культурні, економічні та інші потреби містян як інструмент для кланово-корпоративного збагачення.

Зроблю додаткове роз’яснення у вигляді невеличкого відступу від суті даного матеріалу, щоб читачі мали змогу більш детальніше розуміти сенс соціо-політичних та економічних процесів в місті, регіоні та в Україні.

Від початку проголошення Декларації про незалежність і суверенітет України, провладні клани реалізували «демократичні принципи» та легітимізували норми міжнародного права у частині правових зобов’язань у сфері основополагаючих прав людини і громадянина лише номінально та суто декларативно.

Це створило умови, коли у політичні ланки всіх рівнів – місцевого самоврядування, регіонального місцевого самоврядування та до Парламенту, Кабінету Міністрів України, у суди та виконавчі структури різних рівнів, спрямовувались особи, які мали суто меркантильний і корисливий власний інтерес та зв’язки з криміналітетом, який з початку 1990-х займався питаннями «перерозподілу власності», «приборкання незручних», «дахування приватного економічного сектору», а отже – фактично виконував функції «тіньової державної влади», і як зазвичай, інститути державної влади та правоохоронні структури – «затуляли очі» на те, на що було потрібно для досягнення збагачення пов’язаного «справами» кола осіб, які надалі і ставали кланами, не лише за родинною ознакою, але й за ієрархією у досягненні нарцисично-егоцентричної мети – «влади»: політичної, економічної, тощо…

І наше славетне, промислове і трудове місто Кам’янське – не стало виключенням.

Так повелося в місті, що містян привчили обирати собі тих представників, які «робили для них щось» — хоча завдання представників інтересів громади за округами: створення умов, щоб люди мали ресурс і право самі для себе робити все, що вважають за потрібне та узгоджувати все це колективно, на місцевому рівні.

Але, наші місцеві «представницькі органи» традиційно формувалися за ступенем впливу та ознакою наявності економічного ресурсу, який помножувався, коли певна особа отримувала представницький мандат, або призначалась на посаду.

Отже, на жаль, у свідомості більшості містян тоталітаризм і авторитарна модель правління так і лишилося домінантою світосприйняття, яка і формує їх цінності, поведінку й оціночні судження, а відповідно і побут.

Таким чином, впливові кланові угрупування, майже не змінні і це стало традицією, яка вводить місцеве суспільство у соціально-економічну і політико-правову стагнацію, брак ресурсів задля розвитку містян, постійне підвищення вартості життя у місті та маніпулювання місцевою адміністрацією на дрібних здобутках у «прогресі якості життя у місті». 

То висвітлимо, що саме дуже «нервує» антиконституційний «представницький ОМС та його виконавчі структури» і склад «посадовців та делегованих представників», і змушує використовувати «послуги криміналітету та тітушок» у боротьбі з активістами, коли вони чітко усвідомлюють, що правовий бік всіх питань на стороні територіальної громади, активістів і звичайних людей? Наводимо перелік зробленого:

 1. Перманентний аналіз бюджетних, майнових і ресурсних питань, які вирішує КМР та чиї саме інтереси при цьому лобіюються.
 2. Аналіз функціонування комунальних підприємств, установ, закладів із виявленням економічних порушень інтересів тер громади (про що повідомлялися належним чином відповідні правоохоронні структури).
 3. Подання до правоохоронців відповідних звернень про вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень при функціонуванні «представницьких ОМС та їх виконавчих структур» : утворених ними КЗ, КП, КУ тощо…
 4. Виявлення розбазарювання наших спільних комунальних ресурсів (земель, майна КП, нецільове використання тощо) КМР з метою збагачення певних осіб за клановою належністю.

Саме виявлені такі факти:

 • нецільова оренда автобусів КП «Трамвай» 2016 р. (ТОВ «ЄВРОМАРШРУТ»);
 • лобіювання інтересів будівельних фірм та завищена вартість закупівель при будівництві КП» центральний парк культури та відпочинку КМР»;
 • тіньове «дахування» КП Центральний парк культури та відпочинку» братами Дубінськими. З відповідним порушенням прав працюючих підприємців на території парку;
 • Відверті махінації з КП «Міськводоканал» та КП «Тепломережі», які призвели до доведення до банкрутства (виникнення надмірних боргових зобов’язань) даних підприємств;
 • Укривання податкової заборгованості за земельні ділянки під будівлями, і підприємствами, які належать «вельможам» КМР;
 • Порушення інтересів територіальної громади та надлишкове функціонування КП «УКОЖФ» (Керується людьми братів Дубінських та туди ж надає прибутки);
 • Нераціональне витрачання коштів з бюджету на неприорітетні ініціативи депутатів КМР (фінансування «муніципальної гвардії» замість створення та комплектування загіну територіальної оборони м. Кам’янське на базі існуючих військовослужбовців-резервістів при КАМ’ЯНСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ), фінансування колекторів з бюджету, закупівлі не на часі скульптур для благоустрою, виконання постійних ремонтів будівлі КМР тощо);
 • Махінації у сфері департаменту ЖКХтБ а саме з утепленням труб «керамоізолом», неякісні роботи на мостовому переході через р. Дніпро);
 • Закупівлі за надмірною вартістю асфальтового покриття через фірми, які контролюються Білоусовим ЧП «СІГМЕНТ» та потім ще дорожче через фірми братів Дубінських.
 • Звернення до прокуратури щодо неправомірних дій КМР та її посадовців;
 • Відкриття впроваджень щодо Білоусова А.Л. щодо порушення Конституційного та міжнародного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні;
 • Порушення екологічних прав територіальної громади.
 • Та багато інших…

І це є лише частка виявлених порушень законних прав та інтересів жителів   м. Кам’янське, які і є територіальною громадою міста — первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Це спільнота мешканців, жителів населених пунктів (сіл, селищ, міст), об’єднана загальними інтересами власного життєзабезпечення, самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого значення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Пояснюю власну громадянсько-політичну позицію, котру реалізую протягом останніх 5-ти років, і саме яка є дуже незручною для реалізації латентних меркантильних інтересів та підтримання «провладного» статусу для місцевих «посадовців та осіб з делегованими повноваженнями», які лобіюють власні сфери впливу та схеми збагачення себе й кола «наближених осіб-бізнесменів» чиї фірми постійно зжерають наші спільні бюджетні ресурси :

 1. Проведення загальних зборів громадян у відповідності до чинного законодавства, за всіма 3-ма районами міста та на кожній адміністративно-територіальній дільниці, які закріплені за депутатами та із залученням відповідних за територіальною ознакою органів самоорганізації населення з метою правового створення представницького органу місцевого самоврядування та його підпорядкованих виконавчих структур а також громадського обговорення і затвердження громадою статуту територіальної громади міста (те, що через корумповані місцеві політичні клани, наше місто і містяни не зробили за Конституцією України (ст 143 КУ), ще за часів прийняття Конституції України і ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні);
 2. Втілення безпосереднього народовладдя (партисипаторної демократії – демократії участі) за Конституцією України, верховенством права та чинними ратифікованими Україною міжнародними договорами й правовими конвенціями. (Європейська хартія місцевого самоврядування; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; тощо)
 3. Повний і прозорий громадянський контроль за кожною регулятивною і розпорядчою дією місцевої адміністрації, особливо у бюджетних, ресурсних питаннях та питаннях формування тарифів і цін на комунальні послуги, вартість водних ресурсів для містян, вартість теплопостачання тощо.
 4. Залучення якомога більшої кількості містян через делегованих представників – депутатів ОМС, через органи самоорганізації населення, і інститути громадянського суспільства та громадянсько-правову просвіту до безпосередньої участі у формуванні й контролю за виконанням бюджету міста, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, екологічної програми, моніторинг містянами етапів виконання даних нормативних актів і програм.
 5. Створення інституції громадського контролю за діяльністю виконавчих структур, підпорядкованих Кам’янській міській раді та контроль за відповідністю рішень і функціонування Кам’янської міської ради інтересам і правам територіальної громади з числа компетентних та морально-стійких місцевих активістів.
 6. Залучення містян до контролю за комунальним і муніципальним економічним сектором міста;

Саме тому, ми – містяни з активною і свідомою громадянсько-політичною позицією і висвітлюємо Вам аналітичні матеріали, правову просвіту, та всі деталі функціонування поки, що так і неутвореного нами, як територіальною громадою Кам’янського «представницького органу місцевого самоврядування та підпорядкованих йому виконавчих структур»

Та саме через ці ініціативи, які я разом із активом ГО «С.Т.А.Р.Т.» та активом Конституційної територіальної громади Кам’янського намагаюсь впроваджувати, на мене вже вдруге скоєно злочинні напади.

Перший напад було вчинено 07.11.2016 р. біля під’їзду будинку, у якому я разом із дружиною орендував житло:

Другий напад було скоєно прямо у моїй власній оселі 29.03.2020 р.:

Чи лишатися осторонь, або консолідуватися та рятувати місто і відстоювати спільними зусиллями власні права на гідний рівень життя – вирішувати Вам, містяни.

А моє завдання станом на зараз – доносити до Вас неупереджену інформацію про справи місцевого значення, ресурси і майно громади, а також постійно підвищувати Ваш рівень громадянсько-політичної, правової та всебічної обізнаності і розвинутості а також створення для цього відповідних умов.

Костянтин Філатов

Hosting Ukraine

Не забудь подписаться на наш Telegram-канал! В нем мы публикуем то, что не можем по разным причинам публиковать в соцсетях и на сайте: https://t.me/kamennews

Telegram-канал наших информационных партнеров: «Хуёвое Каменское»

Читать похожие статьи:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии